Blahopřeji k výsledku +48 %

Ukážu Vám email z listopadu 2020 bez jakéhokoli zásahu kde vidíme dosažení konkrétních výsledků při využití poklesů akciových krizí při poslední krizi u našeho konkrétního klienta. Ne všichni moji klienti se zúčastnili poslední really na akciových trzích a to z různých důvodů. Chtěl bych však ukázat výsledky pana Jaroslava, který využil beze zbytku všech příležitostí, které trhy v tomto roce nabídly. Nemůžu Vám ukázat jeho portfolio, věřte však, že je stejně rozloženo jako vaše, jelikož principy diverzifikace a ochrany portfolia jsou pořád stejné.

Vydáno: 15. 5. 2022
 

 

 

 

Jak se tedy investice pana Jaroslava vyvíjely v čase ?

Pan Jaroslav je mým klientem již od roku  2012, kdy jsme začali investovat a vytvářet tak jeho budoucí pasivní příjem, který bude chtít čerpat od roku  2030. 

Na počátku tedy byly investice ve výši 1.000.000 Kč jednorázově
a 5.000 Kč měsíčně.


Níže vidíte tabulku historických výkonů jeho portfolia do roku 2019 ( rok 2020 ještě  není dokončen tzn. kalkulačka jej neumí vyhodnotit.

Bylo dosáhnuto výkonu 12,4 % p.a.

Již začátek roku byl v turbulencích z kterých se vyvinula celosvětová pandemie, pojďme se podívat na průběh, má doporučení a reakce pana Jaroslava.

1. email ( výňatek z emailu ze dne 12.března 2020 )
Dnes, ve čtvrtek 12. března, akcie nadále oslabují. Tedy diplomaticky řečeno. Německé a britské akcie padají volným pádem o víc než 10 %, americké ztrácí zhruba 8 %. Výprodeje jsou velice silné. O několik procent klesá i cena zlata.

pan Jaroslav investoval 500.000 Kč
 

2. email ( výňatek z emailu ze dne 20.března 2020 )

SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ

Při naší komunikaci nad portfoliem jsme probrali důležitost diverzifikace a co diverzifikace je.

Pojďme si tedy "ODŠKRTNOUT" jestli to máme dobře.
 
1. Strategická alokace - SPLNĚNO
Poučka zní: Analýza konkrétních investičních příležitostí. Strategická alokace vychází z cílů a rizikového profilu investora (klienta). Na základě strategické alokace dochází k výběru konkrétních investičních nástrojů (podílových fondů).
To jsou ty horizonty, rezervy a likvidita prostředků v čase co jsme probírali.

2. Celosvětová diverzifikace - SPLNĚNO
Poučka zní: Rozložení portfolia do různých investičních nástrojů, případně investic do akcií rozložení do různých titulů (z různých oblastí nebo oborů). Diverzifikací se snižuje investiční riziko.
Máme investice  jak v USA, Evropě tak Asii, máme ve fondech zastoupeny téměř všechny hlavní obory.

3. Taktická alokace - splněno?
Poučka zní: Nač je taktická alokace dobrá? Na rozdíl od pasivních portfolií, jejichž alokace je dána čistě strategickou alokací a obvykle nedochází vůbec, nebo jen málo frekventovaně k rebalancování portfolia zpět k původním vahám aktiv, aktivně řízená portfolia se snaží v průběhu jejich života dosáhnout vyšší výkonnosti vůči trhu převažováním aktiv, která považují za atraktivní a podvažováním těch neatraktivních.
 
Při poklesu – 10 % přikupuji
Při poklesu – 20 % přikupuji
Při poklesu – 30 % přikupuji
Atd.


Doporučuji rozdělit na třetiny a investovat 1/3, mnozí z vás již investovali a čekají na další pokyn.


Pan Jaroslav investoval druhou třetinu 500.000 Kč
Již nemohu výsledky ukázat na tabulce historických výnosů, použiju tedy oficiální zdroj indexu S&P 500
a indexu DAX
Vidíte na nich vývoj za poslední rok, extrémní pokles v době pandemie o cca 30% a následný růst o téměř 60%

Konkrétní celkový výnos pana Jaroslava od období propadu do dnešního dne na této investici je + 48% 
Samozřejmě nyní hodnotím trh dle zpětného zrcátka, ale v té době byl trh volatilní a dále přinášel příležitosti.

Zatím poslední se objevila 3.listopadu, kde jsem vás opět vybízel k investici,  pan Jaroslav investoval poslední třetinu volných prostředků a to dalších 500.000 Kč.

3. email ( výňatek z emailu ze dne 20.března 2020 )
 Nyní se nacházíme v poklesu od v vrcholu o  cca - 13%, čekají nás výsledky boje s
COVID -19 a dokončení brexitu, je tedy možný další pokles nejbližších dnech.
Dle předchozích emailu v víte, že posléze očekávám oživení.
 
Na základě mé rady a obvyklých postupů v této situaci doporučuji při poklesu pod mínus deset procent, doplnit portfolio nebo založit novou investici. Klienti investující pravidelně pak mají mimořádnou příležitost si vylepšit portfolio nákupem v propadu.Na tabulce níže jde vidět nárůst investice posledních dní v průběhu prezidentských voleb a po nich, reakce trhů a investorů + 13%
Konkrétní celkový výnos pana Jaroslava, od čtvrtka 5.11. do dnešního dne 10.11. , na této investici je + 11% 
Celková hodnota portfolia pana Jaroslava k dnešnímu dni
je 5.051.104 Kč, poslední 1.500.000 Kč zhodnotil za 
poslednících 7 měsíců o + 35% na 2.035.000 Kč.
 
A to vše v diverzifikovaném, bezpečném portfoliu,  zaměřeném na velké celosvětové nadnárodní společnosti s okamžitou likviditou prostředků ( do 10 pracovních dnů )


Přeji Vám pěkné dny, zdraví a růst vašich portfolií