Další období může přinést rizika, je potřeba se připravit.

Je možné, že nás čekají 1 až 2 velmi rizikové roky. Každého běžného člověka zřejmě napadne investicím se úplně vyhnout a přečkat všechno s penězi v hotovosti na bankovním účtu. To je ale z historického pohledu největší chyba, kterou byste mohli udělat. Je potřeba si uvědomit, že peníze nemají žádnou vnitřní hodnotu a jsou dnes kryté pouze vírou lidí v měnový systém daného státu. Historicky v podobných obdobích, kdy se hroutily měnové systémy, se vždy hroutily i měny a peníze se stávaly bezcennými.

Vydáno: 21. 3. 2023

Další roky mohou být kritické,
je důležité abyste byli připraveni !

 

To co se děje v poslední době v bankovním sektoru v souvislosti s krachem několika bank v USA můžeme pojmenovat "PAPOUŠKEM V UHELNÉM DOLE".  Takto označil jev jeden s předních investorů Ray Dalio, který od roku 1985 působí jako jeden ze dvou investičních ředitelů největšího světového hedgeového fondu Bridgewater Associates. 

Jedná se o první projev problémů, které jsou způsobeny rychlým zvyšováním úrokových sazeb, a který vede k poškození ekonomiky. I když se v prvním případě jednalo o technologickou banku s velkými problémy a v druhém o švýcarskou banku, která se dočkala podpory své vlády a je zachráněna, tak je potřeba vnímat situaci jako varující.

Nejdříve si vysvětleme fungování ekonomických a dluhových cyklů. Vyspělé ekonomiky procházejí běžnými ekonomickými cykly, kdy recese střídá růst a růst střídá recesi. Tyto cykly trvají zpravidla 7 let (+/- 3 roky) a státy se je snaží řídit monetární politikou.

Pokud ekonomiky pokulhávají, státy snižují úrokové sazby a půjčují si peníze, které posílají do oběhu, aby podpořily ekonomiky. Pokud se ekonomikám příliš daří a lidé příliš utrácí, pak roste inflace. Stát se jí snaží krotit tím, že zvýší úrokové sazby a ekonomiku zpomalí.

Aktuálně se nacházíme v pozdní fázi takovéhoto dlouhodobého dluhového cyklu v USA i v Evropě. V době pandemie (covid) již tak předlužené státy napumpovaly obrovské množství peněz do ekonomik, což se později projevilo velkým růstem inflace. Vysokou inflaci se snažily rychle dostat pod kontrolu rychlým zvyšováním úrokových sazeb a to přibrzdilo ekonomiky. První projev nastal v realitním sektoru a nyní se začíná projevovat v bankovním sektoru. Avšak celý problém může spustit dominový efekt i do dalších sektorů ekonomiky. To může vést v horizontu 1 roku k obrácené reakci centrálních bank a to ke snižování úrokových sazeb a dalšímu tisknutí peněz. To může opět rozběhnout inflaci a situaci, kdy státní dluhopisy budou nabízet negativní reálný úrok (vyplácený úrok - inflace).

Stěžejní součástí naší práce bylo vždy klienty uklidňovat. A to je i cílem tohoto článku. Vždy totiž platilo a platí, že úspěch v investování je podmíněn schopností investora kontrolovat své emoce. Mým záměrem tedy není Vás strašit, ale připravit Vás a Vaše peníze na situace, které mohou v ekonomikách nastat, a které pak mohou způsobit nepříjemná překvapení. Jsem přesvědčen, že pokud s takovými scénáři budeme počítat, budeme pak i lépe zvládat své emoce i peníze.

Je možné, že nás čekají 1 až 2 velmi rizikové roky. Každého běžného člověka zřejmě napadne investicím se úplně vyhnout a přečkat všechno s penězi v hotovosti na bankovním účtu. To je ale z historického pohledu největší chyba, kterou byste mohli udělat. Je potřeba si uvědomit, že peníze nemají žádnou vnitřní hodnotu a jsou dnes kryté pouze vírou lidí v měnový systém daného státu. Historicky v podobných obdobích, kdy se hroutily měnové systémy, se vždy hroutily i měny a peníze se stávaly bezcennými.

Pokud chcete ochránit své bohatství, doporučuji se držet rady Ray Dalia -

“Klíčem k dobrému investování je dosáhnout rovnováhy dobrých nekorelovaných (nezávislých) zdrojů výnosu tak, že vaše portfolio má malý nebo žádný sklon stoupat nebo klesat podle toho, zda se podmínky zlepšují nebo zhoršují. Jak jsem několikrát uvedl, snížení rizika můžete dosáhnout, aniž byste snižovali očekávaný výnos.”

 

Cestou k dlouhodobé ochraně hodnoty vašeho kapitálu tedy není vyhnout se investicím, ale naopak pomocí investic omezovat rizika. A protože nikdo nevíme, co budoucnost přinese, je nejlepší metodou své peníze rozložit v rozumných poměrech do různých tříd aktiv (akcie, dluhopisy, nemovitosti, hotovost...), regionů a měn.

Díky tomu může být vaše portfolio připraveno na cokoliv, co může nastat. Dluhopisům se zpravidla daří, když se ekonomiky dostávají do problémů a centrální banky začínají snižovat úrokové sazby. Ceny akcií rostou zejména v dobách oživení a očekávání ekonomického růstu. Nemovitostem se dařívá v době nízkých úrokových sazeb. Ceny komodit zase stoupají, když roste inflace. Zlatu se zpravidla daří v dobách krizí a slábnoucí důvěry ve finanční systém. Hotovost zpravidla vítězí při stagflaci, kdy stagnuje ekonomika a roste inflace a úrokové sazby. Protože nikdy nevíme, co nás čeká v příštích týdnech, měsících nebo letech, je nejlepší do svého portfolia zařadit všechny tyto finanční nástroje ve správných poměrech.

V jakých poměrech by měly být jednotlivé investice ve vašem portfoliu zastoupené závisí na vaší individuální situaci. Abyste tyto poměry dokázali správně určit, je zásadní mít finanční plán. S jeho sestavením vám může pomoci finanční poradce a jeho cílem je zjistit, kolik peněz a kdy můžete potřebovat a podle toho Váš majetek rozdělit.


Na to je vhodné využít certifikovaného odborníka!

A ne dluhopisy ze sociálních sítí, nebo nabídky c
all centra na zaručené tipy, bez znalosti situace klienta.


S hrdostí vás informujeme, že naši poradci Kateřina Ligrová, Jan Kloboučník a Michal Jirásek, získali v březnu 2023 akreditaci EFPA ČR, která je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti pro investiční a finanční poradce. EFPA ČR sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání i rozvoj a udržuje etický kodex. 

Získáním akreditačního titulu PFP

Poradce Finančního Plánování 

prověřili svou odbornost při práci s klientem před odbornou komisí v oblasti sestavování plánů a investičních portfolií.

 

A stali tak součástí malé skupiny certifikovaný poradců v ČR (zatím 236 poradců).

Děkujeme za Vaše doporučení Vašim kamarádům a rodině, v této době jsou naše služby ještě důležitější než kdy jindy. Možná je ochráníte před špatnými rozhodnutími nebo investičními chybami.

Pokud již máte kvalitního poradce, čeká Vás ten nejtěžší úkol. Kontrolovat své emoce a odolat nutkáním reagovat na to, co dělají trhy a co píší v médiích.

Jak říká Warren Buffett: 

“Kapitálové trhy jsou navrženy tak, aby přemisťovali peníze od aktivních k trpělivým”. 


Proto je důležité mít spolehlivého finančního poradce, se kterým vždy můžete prodiskutovat svou situaci, a který vám pomůže udržet si potřebný emoční odstup a investiční disciplínu.

 

Možná nás čekají těžké časy, ale možná se úplně pleteme. Jsme však přesvědčení, že být připraven, neznamená být vystrašen. Přejeme si, aby i Vám tento článek pomohl se na budoucnost připravit bez obav. Věřím totiž, že peníze by nám měly dělat radost, ne starost. A tohle rozhodnutí máme naštěstí v rukou každý z nás.