Investiční akademie pro začátečníky

Nedozvíte se obecné poučky typu víc pracovat, méně utrácet a další tuny textu o pozitivním myšlení. Píši to pro vás, kteří dnes již investujete nebo investování plánujete a hledáte cesty, jak využít investiční fondy a finanční trhy pro efektivní zhodnocení svých peněz.

Vydáno: 4. 4. 2022
Postupně v jednotlivých blogech vysvětlím řadu investičních tajemství a donedávna přísně střeženého know-how, Ukáži vám,
jak spravují svá portfolia největší světoví správci. Ukážu vám, jak jednoduše rozpoznat dobrý investiční fond od těch špatných.
Pochopíte, že úspěch vaší investice záleží z 80 % na tom, jestli dokážete mít pod kontrolou své vlastní emoce.
A podělím se s vámi o 8 tajemství, která využívají velcí investoři k tomu, aby neustále rozšiřovali svůj majetek a bohatli.
Věřím, že tyto informace povzbudí vaši víru v to, že investiční fondy jsou, při správném použití, jednou z cest, jak se stát rentiérem. 
 

     Stupně finanční svobody

     Finanční bezpečí. Pasivní příjem pro pokrytí nezbytných výdajů

    – hypotéka, poplatky za bydlení a domácnost, jídlo,   doprava, pojištění 

    
    Finanční zdraví. Pasivní příjem pro pokrytí všech nezbytných výdajů + 50 % zbytných výdajů. 
   
    Finanční nezávislost. Pasivní příjem rovnající se vašemu standardnímu příjmu a zajištění stejné životní úrovně,  
    jako když pracujete.
   
    Finanční svoboda. Pasivní příjem rovnající se vašemu standardnímu příjmu, zajištění stejné životní úrovně,  
    jako když pracujete + dvě nebo tři nadstandardní věci navíc, které si dnes dovolit nemůžete.
    
    Absolutní finanční svoboda. Můžete si dělat cokoliv a kdykoliv bez omezení penězi.

 

 

 

Správně sestavená investiční strategie portfolia je základním kamenem pro jeho pravidelný růst.
V tomto emailu vám ukážu, na jakýchtřech hlavních bodech stojí úspěch vaší investice a jak s nimi
můžete pracovat. Dostanete také podrobný popis dvou základních portfolií, která používám při práci s
klienty a která můžete i vy sami na své peníze aplikovat 

 

 

Úspěšná investiční strategie stojí na třech základních bodech. 
 
ALOKACE - správné rozložení vašich prostředků do tříd aktiv,  akcie, dluhopisy, nemovitosti 
DIVERZIFIKACE - musíte vybrat ty správné investiční nástroje pro investiční horizonty
EMOCE - musíte mít pod kontrolou, abyste dokázali svou strategii dodržovat iv těžších obdobích

 

 

Alokace
 
Alokací se rozumí rozdělení aktiv do jednotlivých investičních oblastí, jako jsou například:
› akcie › dluhopisy › nemovitosti › komodity › … „

Rozložení peněz mezi různé druhy investic snižuje rizika, zvyšuje budoucí výnos a nic vás nestojí!“ 
Harry Markowitz 


V průběhu času se ukázalo, že portfolio složené jen z jednoho druhu aktiv (akcií, dluhopisů …)
je mnohem rizikovější než portfolio složené z více typů investičních nástrojů. Volba správné
alokace činí 80 % úspěchu vaší investice, proto jejímu sestavení přikládejte patřičnou důležitost.
Při volbě správné alokace můžete využít zkušenosti velkých světových správců a použít ve svém
portfoliu alokaci stejnou, jako mají oni. Úspěšnými světovými správci jsou např.
Nobelova nadace nebo Ray Dalio se svou investiční strategií All Weather.
 
 
Diverzifikace
Pokud ve svém portfoliu dokážete zvolit správnou alokaci, není to ještě vše. Například v našem
portfoliu je přes 9 000 investičních fondů, ze kterých není snadné vybrat vždy ten správný
pro portfolio klienta. Výběr správného fondu, nemovitosti, dluhopisu apod. má svá jasná pravidla.

Správná diverzifikace portfolia znamená rozložení rizika a to v různých oblastech. „Diverzifikace,
diverzifikace a diverzifikace.“  Warren Buffett 

Základní pravidla pro výběr fondu

1. pravidlo Třída Aktiv Fond může investovat do akcií, dluhopisů, nemovitostí, komodit …
Vždy si ověřte, zda investiční strategie fondu odpovídá přesně tomu, co od něj ve svém portfoliu
očekáváte.

2. pravidlo Regiony Fondy mohou investovat do celého světa a nebo třeba jen do jedné jediné
země. Je pak velký rozdíl v tom, jak se který z nich chová. Pokud například koupíte fond, který
investuje do akcií společností v ČR, budou na něj mít vliv nejen čistě regionální události jako místní
volby, změny v regulaci, politika ČNB …, ale i většina globálních faktorů, protože jsme jako republika
se světem díky exportu úzce propojení. Proto v portfoliu využívejte více fondy investující globálně a
nebo alespoň do základních investičních regionů. Na jejich výsledky mají regionální události minimální
dopad. Základní investiční regiony: › Amerika › Evropa › Asie › Rozvojové trhy

3. pravidlo Historie V  portfoliu chcete fondy, které již mají něco za sebou. Čím starší fond je,
tím více ho můžete poznat dřív, než mu svěříte své peníze. Každý den vzniká velké množství nových
fondů, většina z nich ale zanikne v prvních letech svého života. Prostě protože nedosáhnou
takových výnosů, aby přitáhly dostatečné množství nového kapitálu. Ale vy chcete vítěze! Chcete
fond, který již přečkal nějaké krize, který má jasnou investiční strategii a odpovídající ziskovost.
Chtějte fond, který je starší než 10 let, tato doba je již důkazem, že to s tímto fondem myslí
investiční společnost vážně.

4. pravidlo Velikost Existuje mnoho investičních společností, vybírejte fondy těch velkých.
To, že je investiční společnost velká, poznáte podle množství peněz, které spravuje. Za velkou
považujeme investiční společnost, která spravuje celkově přes 150 miliard EUR. Investujte do
vlajkových lodí! Své investice směřujte do fondů,které jsou svou velikostí klíčové ve své investiční
společnosti. V okamžiku, kdy se na trzích něco děje, dostává tento fond maximální množství
pozornosti mateřské společnosti, potřebné k tomu, aby toto období překonal co nejlépe.

5. pravidlo Hodnocení Morningstar Morningstar je světová ratingová agentura, která se
specializuje na srovnávání fondů a jejich hodnocení podle výkonnosti a podle budoucího
výkonnostního očekávání. Hodnocení počtem hvězdiček ukazuje minulou výkonnost fondu.
Pro budoucí výkonnost není zcela rozhodující, ale vybíráme fondy které mají minimálně 3 hvězdičky
od Morningstar. Hodnocení kvality fondu označují tzv. plakety. Ty Morningstar uděluje fondům
podle řady kritérií, která u fondu hodnotí, a dostává je vždy jen několik fondů v každé kategorii.
Můžeme se na ně dívat jako na očekávání Morningstar ohledně budoucí výkonnosti daného
fondu. Takže platí, že čím vyšší hodnocení, tím lépe pro budoucí výsledky.

6. pravidlo Nákladovost Podle třídy aktiv mají fondy různou vnitřní nákladovost (cena, kterou
platíte za jejich správu). Mezi jednotlivými fondy jsou velké rozdíly. Například akciový fond si v
průměru vezme 2 % p.a. z peněz, které u něj máte investované. Nejsou ale výjimkou ani
fondy, které si strhnou poplatek dvojnásobný. Takový fond ve svém portfoliu pravděpodobně nechcete. 
 
Emoce
 
Nezvládnuté investiční emoce mají naprosto devastující vliv na vývoj vašeho investičního portfolia.
Nedávný výzkum agentury Dalbar v USA ukázal, že průměrný investor na finančních trzích vydělává
v průměru pouze 2,5 % p.a., i když za stejné časové období rostly například akcie v průměru o 10 % p.a.
Hlavním důvodem takového rozdílu je to, že investoři příliš často podléhají náladám, které aktuálně
na trhu panují, a snaží se tak svou investici časovat. Tzn. snaží se najít vhodný okamžik, kdy nakoupit a
kdy prodat, aby vydělali více, než nabízí trh. Výsledek je ale bohužel opačný.

„Warren Buffett čte názory analytiků, jenom když v novinách nejsou žádné jiné vtipy.“

Investičních doporučení k nákupům nebo prodejům jednotlivých aktiv od různých analytiků najdeme
na internetu i v novinách nepřeberné množství. Úspěšnost jejich předpovědí v průměru vychází 50/50.
Takže máte stejnou šanci na úspěch své investice, ať se jejich doporučeními budete řídit, nebo uděláte pravý opak.
 
 
 
Pro dobrou kontrolu vlastních investičních emocí pomáhá porozumění tomu, jak se trh standardně chová.
Největší nápor na naše emoce přichází v okamžiku poklesu na trzích, kdy začínáme o své investici často
pochybovat a hrozí unáhlený emoční prodej celé investice. Proto je dobré si uvědomit, že pokles hodnoty
vaší investice na trhu neznamená automaticky, že by ztratily hodnotu například firmy, které skrze
ní spoluvlastníte. Hodnota firmy se nezměnila, snížila se pouze její tržní cena. Uvedeme si to na
příkladu nemovitosti. Vlastníte byt za 2 miliony Kč, který vám nese měsíční příjem 7 tisíc Kč. Pokud
hodnota tohoto bytu vlivem nepříznivé situace na trhu klesne o 20 % na 1 600 000 Kč (to je celkem
běžné a zažili jsme to například v roce 2009), tak i přes tento pokles váš byt stále nese stejný měsíční
příjem. A vy pravděpodobně nebudete uvažovat o prodeji jen kvůli poklesu jeho ceny. Naopak
si v takovém případě většina majitelů investičních bytů řekne, že teď není vhodná doba pro prodej
a počká na lepší cenu. Pokles ceny se totiž netýká přímo vašeho bytu. Na trhu v daném okamžiku
prostě došlo jen k převisu nabídky nad poptávkou a tak ceny nemovitostí musely klesnout, aby byl
ochotný je někdo koupit. V okamžiku, kdy poptávka znovu vzroste, se cena vrátí zpět. Pokud ale
vlastníte akcie, je jejich prodej mnohem jednodušší než například prodej zmiňovaného bytu a bohužel
mnoho investorů podlehne strachu z dalšího poklesu a své akcie prodá se ztrátou.
 
 
 
 
 
Uvědomte si tuto skutečnost v období, kdy vaše portfolio stejně jako celý trh bude zažívat slabší
chvilky a jeho tržní cena bude klesat. Připomeňte si, že se v takové chvíli neděje nic neobvyklého.
Dochází pouze k vyrovnání nabídky a poptávky na trhu. V okamžiku, kdy se tyto dvě hodnoty
vyrovnají, cena začne znovu růst. Stačí jen dál se držet svého finančního plánu a neuhnout z
nastoupené cesty.
 
pokračujeme příště............