Investiční akademie pro začátečníky II

V tomto blogu bych se s Vámi rád podělit o tajemství, která při práci se svým majetkem používají velcí světoví správci majetku. Některá z nich budete možná znát, jiná vás určitě překvapí. Denně tyto informace využívám při své práci s portfolii našich klientů a pomáhají mi držet jejich potfolia v růstu i v rozbouřených dobách. Věřím, že jejich aplikace pomůže i Vám v lepší orientaci na světových trzích.

Vydáno: 8. 4. 2022
PRŮMĚROVÁNÍ NÁKUPNÍ CENY

Na grafu je vidět, že roky 2010 a 2011 nebyly příliš veselé a trhům (světové ekonomice) se nedařilo.
Na první pohled je vidět, že propad skutečné investice je mnohem menší.
 
Benjamin Graham a jeho student Warren Buffett.  jsou otci myšlenky postavit investiční strategii na průměrování nákupní ceny (v angličtině Dolar-cost averaging). Jedná se o průměrování ceny nakupovaného aktiva tím, že ho nakupujeme v pravidelných intervalech. Jednoduše každý měsíc pošlete svou pravidelnou investici a to opakujete tak dlouho, dokud váš majetek není dostatečný pro čerpání doživotní renty.  
Jedná se o nejjednodušší způsob, jak se bránit proti velkým poklesům portfolia. Při poklesu na trzích totiž sice na jedné straně ztrácí hodnotu aktiva, která již nakoupená máte, ale zároveň nakupujete další stejná aktiva za nižší cenu.

Tím nákupní cenu těchto aktiv průměrujete a získáváte v dlouhodobém měřítku podstatně stabilnější výnos než při investici čistě jednorázové.  

Tento způsob investice pomáhá většině investorů mít své investiční emoce více pod kontrolou. Poklesy nejsou v portfoliu tak patrné a díky pravidelný platbám vaše portfolio neustále roste i v dobách poklesů. Investoři pak méně uvažují o spekulativních prodejích nebo nákupech a prostě se jen dál drží svého finančního plánu a posílají své pravidelné investice.
SLOŽENÝ ÚROK

„Složené úročení je ten největší vynález v lidské historii.“  Albert Einstein 
Složené úročení jednoduše znamená to, že pokud jeden rok zhodnotíte svých 100 000 Kč 10 %, tak příští rok se vám zhodnocuje již i připsaný úrok z předchozího roku, tzn. 110 000 Kč.

Zcela zásadní vliv má složené úročení při dlouhém investičním horizontu.

Příklad : Cílem Karla i Honzy je stát se rentiérem v 65 letech.

Karel začal s investováním brzy – od svých 20 do 40 let investoval 4 000 Kč ročně. Ve 40 letech přestane investovat nové peníze a jen své stávající investice nechá zhodnocovat. Za 20 let tedy investoval 80 000 Kč.

Honza odkládal začátek investování na později a investuje 4 000 Kč ročně od svých 40 do 65 let. Celkem tedy investoval 100 000 Kč. 
Oba zhodnotili své investice s ročním úrokem 10 % p.a. ›

V 65 letech má Karel 2 500 000 Kč › Honza má 400 000 Kč

U mých klientů  pozoruji, jak efekt složeného úročení extrémně zrychluje jejich cestu k finanční svobodě. Pokud překonáte počáteční pocity, že se nic moc neděje, efekt složeného úročení se rychle dostaví. 

 
Roční výnos Fondu  ≠ zisk

 
Asi každého investora zajímá, jak si jeho investice stojí, jak se jim daří, jak moc naplňují jeho cíle. Nabízelo by se sledovat roční výnosy fondů. Jenže má to svá úskalí … Roční výnos fondu není vždy ziskem! 
To, co fondy ukazují jako výnos, není vždy to, co doopravdy vyděláme.

Představte si výnos fondu v jednotlivých letech:
1. rok + 50 % 2. rok - 50 % 3. rok + 50 % 4. rok  - 50 % 


Průměrný roční výnos takového fondu by byl 0 % p.a.
Řekli byste si tedy, že z vašich 100 000 Kč budete mít v pátém roce stejných 100 000 Kč. 
Ale to není pravda!
Ve skutečnosti vám zbude jen 56 250 Kč. 

Jak je to možné?
Vklad = 100 000 Kč 1. rok + 50 % = 150 000 Kč 2. rok - 50 % = 75 000 Kč
3. rok + 50 % = 112 500 Kč 4. rok - 50 % = 56 250 Kč

Proto při výběru investičních nástrojů i monitoringu existujícího portfolia vždy sledujte hlavně skutečný vývoj majetku a ne jen roční míru zhodnocení. 


 
Strategie „Kup a drž“ nefunguje vždy

 
Všichni investoři a knihy doporučují strategii „Kup a drž“.
Když to doporučují, tak to tak mnoho investorů dělá.
Jenže si neuvědomují, že často  kupují pouze stejné fondy, ale aktiva v nich se neustále mění.Vybírejte své fondy tak, aby odpovídaly vaší strategii. Sledujte jejich obrátkovost, čtěte jejich statusy a snažte se pochopit svou investici. Možnou cestou jsou například indexové  ty stabilně drží svá aktiva beze změn. 

 
 Pozor, existuje kreditní riziko

 
Kreditní riziko vyplývá z neschopnosti nebo neochoty protistrany splatit své závazky. Pokud se například rozhodnete koupit dluhopis nějaké společnosti, riskujete, že tato společnost zkrachuje. Váš dluhopis tak již nebude mít kdo splatit a o peníze přijdete. 
Kreditní riziko u investic nejde zcela vyloučit, ale lze ho výrazně snížit tím, že investujete do akcií velkých společností nebo státních dluhopisů, kde je riziko úpadku nízké. Zároveň je jednoduchým pravidlem také rozložení investice mezi větší množství akcií, dluhopisů apod. Případný úpadek jedné firmy by tak na portfolio neměl devastující dopad. 
Snadnou cestou, jak takové rozložení můžete realizovat, je nakupovat tato aktiva prostřednictvím investičních fondů, jejichž portfolio je dostatečně rozložené mezi větší množství aktiv.

 
Finanční ztráty

 
Finanční ztráty patří k životu, ale je potřeba mezi nimi rozlišovat.
Není totiž ztráta jako ztráta. 
Můžeme je rozlišit na ztráty trvalé a dočasné.
Trvalé ztráty. Ztráty, kdy o peníze přijdete úplně. Možnými příčinami jsou: kreditní riziko, nekvalitní dluhopisy, akcie jedné malé společnosti, podvodné produkty, neúspěšné podnikání … Například když investujete pouze do jedné společnosti, která zkrachuje, nebo nakoupíte dluhopisy firmy, která je nesplatí – to jsou ztráty trvalé.
Dočasné ztráty. Jsou způsobené poklesy trhů a korekcemi. Po poklesu se zase vždy jednou vrátí na původní hodnotu. Příkladem dočasného extrémního poklesu je burza Nasdaq, kde v roce 2000 došlo k poklesu o 88 % hodnoty, ale v roce 2015 už byla zpět na původní hodnotě. Nebo index S&P 500, který také v roce 2000 poklesl o 50 % hodnoty a v roce 2006 se vrátil na původní hodnotu.

Největší riziko jsou trvalé ztráty, kterým je třeba se jednoznačně vyhnout!
S dočasnými ztrátami ve svém portfoliu musíte počítat. Jsou naprosto přirozené a neznamenají skutečnou ztrátu peněz až do okamžiku, kdy aktivum prodáte. Proto, pokud máte dostatek času investici nadále držet, není pro vás pokles na trzích hrozbou ztráty peněz, ale naopak příležitost k dalšímu nákupu aktiv za dočasně nízkou cenu. 

 
 Fond zábavy

 
Pod vidinou sladké rentiérské budoucnosti zapomínají často investoři na přítomnost a tak pořád jen tvoří, pracují, budují … jen aby jejich rentiérský majetek rostl.

Ale cesta k majetku dostatečnému pro výplatu pravidelné doživotní renty bývá dlouhá. Pokud vás cesta k cíli nebude bavit, tak k němu určitě nedojdete.

Proto nezapomeňte do svého rozpočtu zahrnout i část peněz pro zábavu Vaši i Vašich nejbližších. Nazvěte si to třeba "FOND SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ“ a pravidelně z tohoto svého fondu čerpejte peníze pro své vlastní potěšení.

Dobijete tak energii, která vám pomůže překonávat další překážky na cestě k cíli. 


Předpokládám, že když jste dočetli až sem, myslíte to s investováním vážně. Věřím, že člověku se vždy žije lépe, když není na věci sám. Pokud byste chtěli využít mých zkušeností z oblasti investování na finančních trzích a do nemovitostí, rád se s vámi setkám nad vaším finančním plánem a nebo třeba jen u kávy při nezávazné debatě o dnešním světě investic.

Pokud máte dostatek času na to, abyste
› porozuměli oblastem jako je portfolio-management,
› studovali, jak spravují své peníze nejbohatší lidé světa,
› pochopili základní pravidla efektivní alokace portfolia,
› porozuměli tomu, jak správně diverzifikovat vaše aktiva
› a zvládli jste oblast kontroly vlastních investičních emocí

 
pak mé služby pravděpodobně nepotřebujete.
Pokud chcete svůj volný čas trávit jiným způsobem, pak můžete využít toho, že my se studiu a sledování všech těchto oblastí věnujeme každý den. Díky tomu dokážeme rychle rozpoznat investiční příležitosti i potenciální rizika
 
pokračujeme příště............