INVESTIČNÍ GURU: ROBERT SCHELLONG článek z Jsme Partners od Zuzany Fendrychové

Dalším z řady poradců, jemuž klienti s důvěrou svěřují své mnohdy životní úspory, je Robert Schellong. V Hradci Králové poblíž ikonické Gočárovy třídy vede Partners Market, který pečuje o 600 klientů a již několik let patří mezi poradce s nejvyšším majetkem pod správou. Jak má nastavený etický kompas, kde sbírá informace a čím si vysvětluje narůstající zájem veřejnosti o investice? Nechte se inspirovat v dnešním rozhovoru.

Vydáno: 20. 6. 2023

V oboru se pohybujete už 11 let a staráte se o stovky klientů. Čím jste si zasloužil, že vám bez váhání odevzdají své mnohdy léta střádané peníze? 

„Dlouhodobá, trpělivá práce, a hlavně komplexní servis klientských portfolií. Jen tak může vzniknout vztah, který vede k důvěře klienta v poradce, kterému na základě získané důvěry svěří své dosud získané finance, často i celoživotní úspory. Samozřejmě se nám majetek pod správou nenahromadil za noc ani za rok, byla to dlouhá a pravidelná práce s klienty, které jsme si pečlivě vybírali. K investicím klientů se nechováme systémem kup a drž, ale vedeme je k aktivní práci s jejich portfolii, které průběžně doplňujeme, využíváme i poklesy na trzích a doplnění pozic v tzv. příležitosti. Tyto přístupy nám pak v čase, po návratu trhů na původní hodnoty, nesou ovoce a násobí zisky.“  

Investice zažívají – alespoň mezi laickou veřejností – ohromný boom. A to navzdory loňským velkým propadům kapitálových trhů. Čím si tento trend vysvětlujete? 

„Laická veřejnost byla v poslední době konfrontována s extrémně vysokou inflací, i díky médiím si začala uvědomovat bezprecedentní, reálnou ztrátu kupní síly našetřených rezerv. To ji vedlo k tomu, aby se ve zvýšené míře začala obracet na zkušené poradce a společně hledali cestu k optimálnímu zhodnocení investic. Bohužel se spousta laické veřejnosti vydala i špatným směrem, a to do neregulovaného trhu s dluhopisy.“

Sledujete v posledních cca dvou letech změnu v chování i drobnějších vkladatelů? Ti tradiční, s menší chutí riskovat, se vždy spíš přikláněli ke klasickým spořicím produktům. Mají nově chuť investovat i do jiných nástrojů a více diverzifikovat portfolia?

„Neumím úplně na tuto otázku odpovědět, de facto velká část začínajících klientů bývá spíše konzervativní, má velkou averzi vůči riziku, chce investovat na krátký horizont a očekává vysoký výnos. Takto finanční trh ale nefunguje. Myslím si, že je právě naší prací učit klienta investičně přemýšlet a vzdělat ho, aby věděl proč, kdy a na co investici použít. Nejdříve definujeme potřeby a cíle, naplníme jeho přiměřenou finanční rezervu. Klient bez minimálně 6měsíční krátkodobé rezervy u nás nemůže investovat.“ 

Jste zastáncem názoru, že investovat může opravdu každý? Nebo nelze vnímat investování jako vrchol finanční pyramidy spíše u bonitnější klientely?

„Jsem pevně přesvědčený, a moje dlouholetá praxe mi to potvrzuje, že ano. Myslím si, že by měl investovat každý a od velmi raného věku. Není to nic složitého a mladí lidé mají dlouhý horizont, potřebují tedy i méně peněz k dosažení svých cílů pomocí pravidelné investice. Doporučuji knihu, kterou nechala zpracovat investiční společnost Amundi právě pro retailového klienta, jmenuje se „Investice nejen pro bohy“. Osobně ji dávám každému začínajícímu investorovi a následně jsem mu plně k dispozici na konzultaci toho, co by snad bylo i po přečtení textu ještě nejasné.“

Každý klient je jiný, má jiné nároky i možnosti. Jak velkou roli hraje v komunikaci psychologie a to, že v lidech dokážete číst? Jak důležitá je vlastně taková schopnost při práci investičního poradce? 

„Pokud chceme považovat poctivý a individuální přístup ke každému za součást komunikační psychologie, pak ano, můžeme o psychologii mluvit. U nás v Partners Marketu se řídíme mottem Od peněz___k hodnotám. Každý má jinou představu, ale každý po něčem touží a chce si to splnit. Naším úkolem je pomoci klientovi motiv jeho hodnot společně stanovit, konkretizovat a vydat se s ním na cestu, která povede k dosažení jeho cíle.“

Jsou místa, aktivity, věci, z nichž čerpáte sílu a inspiraci? Co vás zkrátka „nabíjí“?

„Vzdělávání od nejlepších v oboru, inspirace od úspěšných kolegů, splněné cíle mých klientů a úspěch portfolií mých kolegů, které jsem vzdělával. Velmi mě baví práce s kolegy v naší kanceláři, naše firemní kultura a atmosféra, která u nás panuje. Po práci pak má manželka, synové a nejmladší dcera, která mi okamžitě dobije baterky.“

 

Svět je dnes plný informací, jen finančních se denně chrlí ohromné množství. Naučil jste se během let, co podnikáte, filtrovat zdroje? A prozradíte ostatním, jaké to jsou? 

„Ano, to je pravda, informace je potřeba si ověřovat! Používám více zdrojů a vytvářím si vlastní názor pomocí informačního servisu Patria, Měsíčních zpráv z trhu Amundi, Conseq a v poslední době i pravidelné hodnocení trhu od Martina Olivy z Partners.“

Je něco, cokoliv, co jste se zařekl, že nikdy v rámci své poradenské činnosti ohledně investic neuděláte? 

„Mám jasně dané morální priority, etický kompas, který je vlastně v bezvadné shodě s kodexem Partners. Vím tedy, co určitě dělat budu; a to velmi poctivě a důsledně pracovat s klienty na naplnění jejich cílů a na celkovém zajištění jejich rodin. To je má největší ambice, starat se o rodinný majetek bonitních klientů s mezigeneračním přesahem, zahrnující i jejich firmy.“

A teoretický dotaz na závěr, který v této anketě dostávají všichni dotazovaní: Kdybych vám teď dala 300 tisíc korun s tím, že jde o volné peníze, které aktuálně nepotřebuji. Co byste mi poradil s nimi udělat? 

„Na tuto otázku by měl každý profesionál odpovědět stejně, budu tedy citovat kolegu, který dostal v tomto formátu přednost přede mnou, Kryštofa Procházku: Odpověděl bych vám sérií protiotázek. Za jak dlouho budete peníze potřebovat? Za jakým účelem peníze vlastně chcete investovat? Potřebujete či chcete k nim mít během trvání investice přístup? Následně bychom si povídali o vašich investičních zkušenostech, vzdělání a vašem postoji k riziku. Konkrétní doporučení by vzešlo až z této debaty.  Ve stejném duchu odpověděl i Kamil Janda. I já bych volil stejný postup.“

 

Děkujeme za rozhovor a inspiraci. 

 

Zdroj: https://www.jsmepartners.cz/kariera/8485-investicni-guru-robert-schellong