Nabízíme částečné řešení inflace vašich současných i budoucích úspor

Fond nabízí zhodnocení, které kopíruje dvoutýdenní repo sazbu České národní banky (ČNB), sníženou o 1 procentní bod. Například, pokud je nyní repo sazba 7 %, investor do Repofondu získá úrokovou sazbu 6 %. Zisk se dál bude vyvíjet podle toho, jak se vyvíjí úroková sazba ČNB.

Vydáno: 29. 9. 2022

Nabízíme částečné řešení inflace Vašich stávajících i budoucích úspor.

 

 

Obrázek výše nás strašil ještě před dvěmi lety nyní jsme na inflaci 17,2 %

Co s tím ? V minulých komentářích jsem ukazoval cesty : 

  • rozdělit rezervu
  • využívat více spořící účty ( a kontrolovat jejich výnosnost )
  • rezervu kterou nyní aktuálně nepotřebuji investovat do propadů trhů
  • rezervu kterou budu potřebovat využít od 2 do 5 let vytvořit na nemovitostním fonu

Nyní se nabízí další konzervativní varianta, která je nyní jednoznačně lepší než spořící účet!

 

 

Touto variantou je náš nový fond Partners Rezerva
než se pustím do detailního představení chci Vám vysvětlit jak je fond vystavěn.
  

Fond nabízí zhodnocení, které kopíruje dvoutýdenní repo sazbu České národní banky (ČNB), sníženou o 1 procentní bod. Například, pokud je nyní repo sazba 7 %, investor do Repofondu  získá úrokovou sazbu 6 %.  Zisk se dál bude vyvíjet podle toho, jak se vyvíjí úroková sazba ČNB.

Fond je vhodný pro investory, kteří hledají alternativu k depozitním vkladům u bank.  Rizikovost této investice je velmi nízká, na stupni 1 na škále 1 – 7 bodů (1 bod je nízké riziko, 7 bodů je vysoké riziko). Vzhledem k tomu, že se dají dobře odhadnout příští kroky ČNB, dá se dobře i odhadnout budoucí vývoj repo sazeb.

Peníze můžete vybírat v týdenních intervalech, je tedy možné reagovat na repo sazby ČNB velmi rychle.

 

 

Název: Partners Rezerva
Minimální investiční horizont: 1 rok
Rizikovost podle SRI: 1
Minimální výše investice: 500 Kč

Vstupní poplatek: 0 %
Výstupní poplatek: 0 %
Manažerský poplatek: aktuálně 0 %
, výhledově bude nastaven na 0,3 %
Stanovení hodnoty/likvidita: 1x týdně

  • Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  • Auditor fondu: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
  • Číslo sběrného účtu: 1388001775/2700
  • Datum vzniku: 27. 09. 2022
  • ISIN: CZ0008477403

 
Hodnota fondu se bude stanovovat vždy k úterý (den T), kalkulace proběhne ve středu (T+1) a ke zveřejnění hodnoty a vypořádání nákupů a prodejů dojde ve čtvrtek (T+2). Pokud klient bude žádat o odkup, tak nejkratší lhůtou pro odeslání peněz jsou 2 dny (žádost o odkup dorazí v úterý, ve čtvrtek odesíláme platbu) a nejdelší lhůtou bude 9 dnů (žádost o odkup dorazí ve středu, peníze odešleme ve čtvrtek následujícího týdne).

Sdělení klíčových informací

 

 


Co ted ?

Doporučuji se ozvat svému poradci a probrat s ním potřebu likvidity svých rezerv.
Tento produkt je vhodný jak pro jednorázovou tak pravidelnou investici, cílem je co nejvíce ochránit prostředky které šetříte před inflací.

Přeji pěkný den 

 

Facebook